Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Ιστοσελίδα Δήμου Καλάμου

Δείτε το site του Δήμου Καλάμου και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ακολουθεί το μήνυμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

"Αγαπητέ Επισκέπτη,
Συγνώμη που δεν βλέπετε αυτήν την στιγμή την ιστοσελίδα του Δήμου Καλάμου Αττικής. Αυτό συμβαίνει γιατί χάσαμε την υπομονή μας να περιμένουμε την πληρωμή μας δύο χρόνια έως τώρα.
Για να σας αποζημιώσουμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, σας προβάλουμε  το ακόλουθο παραδοσιακό - χιουμοριστικό video (που σε εμάς που παρακολουθούμε τοπικό τύπο όλο και κάτι θυμίζει από Δημοτικό συμβούλιο). Αξίζει να το δείτε μέχρι το τέλος.... " 

http://kalamos.gr/Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Πρόσληψη 15 εποχικών στον Ε΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Αλίμου

  Την πρόσληψη 15 εποχικών υπαλλήλων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ο Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αλίμου Νομού Αττικής. Τις υπηρεσίες τους για 12 μήνες θα προσφέρουν έξι νηπιοβρεφοκόμοι ΤΕ και εννέα βοηθοί βρεφονηπιοκόμων ΔΕ.
Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην Υπηρεσία θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αλίμου, Θουκυδίδου 73, 174 55 Αλιμος, τηλ. 210-9836.648, αρμόδιες υπάλληλοι Ο. Διαμαντή, Ε. Μπουρλιού και Α. Ναζίρογλου. Επίσης, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:α) στον Ε΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Αλίμου, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) καιγ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep. gov.gr).


Πηγή : alimosnews.gr


Πληροφορίες για τον βρεφονηπιακό σταθμό

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Καλές Διακοπές σε όλους!

Το blog μας , όπως άλλωστε γνωρίζετε, συνεχίζει και δέχεται να μηνύματά σας κανονικά.
Επίσης εάν έχετε θέματα προς συζήτηση χρησιμοποιήστε την φόρμα κάτω δεξιά για να μας στείλετε μήνυμα ή γράψτε σχόλιο και εμείς θα το αναρτήσουμε.