Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Εργασία στον Δήμο Αλίμου

Επειδή όπως έχουμε διαπιστώσει σας ενδιαφέρουν τα θέματα που αφορούν την εργασία στον δήμο μας , αναρτούμε το  σχετικό θέμα :

Με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας θα προσληφθούν στον Δήμου Αλίμου Νομού Αττικής 10 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον δήμο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οκτώ οδηγοί Γ΄ κατηγορίας, ένας οδηγός Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας και ένας χειριστής φορτωτή- εκσκαφέα J.C.Β.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, Τ. κ 17455, Αλιμος και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού, τηλ. 213-200.8000.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον Δήμο Αλίμου β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep. gov.gr).

Πηγή : Tα ΝΕΑ online

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Δήμαρχοι: Να αρθεί η μονιμότητα των δημοτικών υπαλλήλων

Άρση μονιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων, παραχώρηση υπηρεσιών των δήμων σε ιδιώτες αλλά και νομιμοποίηση των συμβασιούχων ζητούν οι δήμαρχοι, προκειμένου να λειτουργήσουν, όπως υποστηρίζουν, καλύτερα οι ΟΤΑ α΄βαθμού.

Αυτό προκύπτει από το ε΄ μέρος των επώνυμων απαντήσεων των 832 από τους 900 αιρετούς σε σχετικό ερωτηματολόγιο της εταιρείας Κάπα Research. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2010 κατόπιν παραγγελίας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Να νομιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι
Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι δήμαρχοι ζητούν την άρση της μονιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων, στην πλειοψηφία τους (αν και τα ποσοστά είναι μειωμένα σε σχέση με το 2002) ζητούν να νομιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. 

Καθαριότητα και πράσινο σε ιδιώτες
Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι απαντήσεις σχετικά με το αν η ανάθεση σε ιδιώτες κάποιων αρμοδιοτήτων (όπως π.χ. η καθαριότητα, το πράσινο κ.λ.π.) ή τμημάτων των αρμοδιοτήτων των δήμων, θα βελτίωνε ή όχι το επίπεδο των υπηρεσιών στους τομείς. Πάνω από τους μισούς δημάρχους (ποσοστό 54%) απαντούν θετικά (αντίστοιχο ήταν το ποσοστό και στην έρευνα του 2002: 53,5%), το 23,3% (20,3% το 2002) υποστηρίζει ότι «δεν θα επηρέαζε ουσιαστικά», ενώ το 15,9% (11,2% το 2002) θεωρούν ότι «θα το έκανε χειρότερο».  


Πηγή : www.aftodioikisi.gr