Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2012

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα αυτεπιστασίας 2012 για τον Δήμο Αλίμου αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2012